- ערכים ומושגי יסוד -

ערכים ומושגים

מארופות

מארופה היא כלי מלאכה (שביעית ה, ד) והיה נקרא כן

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

פרוזבול

פרוזבול הינו ייפוי כח שנותן המלוה לבית הדין כדי שיוכלו

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

מזרה

מזרה הינו כלי מלאכה ונחלקו הראשונים במטרת שימושו. יש הסוברים

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

הטמנה

ישנם גידולי ירק, אשר יכולים להחזיק ימים רבים על ידי

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

שמיטה

שנת השבע נקראית שנת השמיטה. ומשמעותה סובלת שני עניינים. השמיטה

קרא עוד >>