פרוזבול הינו ייפוי כח שנותן המלוה לבית הדין כדי שיוכלו לגבות את חובו בשנת השמיטה (שביעית י, ג). פרוזבול הינו נוטריקון של פרוז, בולי, בוטי. פרוז הינו תקנה. בולי ובוטי, זה עשירים ועניים. ומשמעות הדבר, שהפרוזבול היה תקנה עבור העשירים שיוכלו להלות, ועבור העניים שיוכלו ללוות. (גיטין לו:). יש שמשמעות 'פרוז' הינה הפרזה, ותרגומה רווח. ובולי אלו עשירים, וכוונתם לתקנת הלל לקיום רווחם של העשירים. (רשב"ם ב"ב סה: ד"ה הרי)

כתיבת פרוזבול נעשית על ידי המלוה, ובזה הוא מוסר חובותיו לבית הדין. על בית הדין להכיל שלושה דיינים (שו"ע חו"מ סז, יח). ניתן לכתוב פרוזבול רק באופן שיש ללוה קרקע משלו. (שו"ע שם כב). יש הסוברים שניתן לכתוב פרוזבול גם בשנת השמיטה (רמב"ם שמו"י ט, ד)  אך יש הסוברים שיש להחמיר ולכתוב את הפרוזבול לפני כניסת שנת השמיטה (רא"ש גיטין ד, כ).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *