- מאמרים -

הזרחה

תחילת בישול התאנה נקרא בשם 'הזרחה'. וכן לשון המשנה בשביעית

המשך >>>

הנץ

הנצה הינה שלב חשוב בהתפתחות הזיתים, ומשעה הנצה הגיעו לעונת

המשך >>>
הגעת לסוף