מהי תוספת שביעית?

מרכז תורני לעידוד הלימוד בענייני שביעית

להצלחת:
צבי הירש לייב
בן שרה לאה
לזיווג הגון במהרה

קריאת גדולי הדורות

מערכת תוספת שביעית רואה עצמה כשליח ליישום הוראתם של גדולי רבותינו לאורך הדורות

ובפרט בדור זה לאור דבריו הנחרצים של מרן החזון איש זצ"ל שעודד וחיזק את לימוד הלכות שביעית באומרו שהלכות מסוגלות לשמירה מכל צרה.

קהילות יעקב: שמירת שמיטת הארץ לכל דיניהם כהלכתן הוא תיקון נורא ועצום על קלקול האמונה רחמנא ליצלן

דרך אמונה בחרתי

ואשרינו שזכה דורנו לאוצר ענקי בדמות תלמידו ומעתיק שמועתו מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצ"ל בעל הדרך אמונה שהוריש לנו מאוצרו הגדול להורות את דרך הלימוד כפי שקיבל מרבו, ודבריו לנו לעיניים. והוא הוא שחיזק רבות ועודד ללימוד הלכות שביעית בכל מקום

שמיטה לכל אחד!

העיסוק במסכת שביעית צבר תאוצה של ממש במאה שנים האחרונות - משעה שהתרחב היישוב היהודי שבארץ ישראל .

מסכת שביעית שהייתה שנים רבות מסכת לימות המשיח הפכה מעשית ונוגעת לחיי שעה בהקדמה לספרו חוט שני מציין הרב ניסים קרליץ זצ"ל את התוצאה:

"אין לנו על זה מסורת מדורות קודמים והרי הם כחדשים בעיני רבים"

רבינו זרחיה הלוי:

"ובשנת השמטה נבער כל אדם ושבו כל החכמים כיונה פותה שנפל בבירא"

מהר"י קורקוס

"הם דינים בלתי נהוגים אצלינו ומעט מתעסקים בהם".

חזון המערכת

חזון המערכת ליצור במה מכובדת ונגישה, שתסייע ביד הלומדים ללמוד ולהקיף את מסכת שביעית בהצלחה.

האתר מחולק לרמות שונות, כך שכל אחד יוכל למצוא בו טעם בעז"ה. ובזכות הלימוד נזכה להנצל מן הצרות, ולקבל משיח צדקנו.

התמיכה שלכם

תוספת שביעית הינה מוסד ללא כוונות רווח שנוסדה על ידי קומץ אנשים המאמינים בנחיצות ידיעת ההלכה.

הפעילות תובעת עלויות כספיות ולפיכך אנו מזמינים אתכם לקחת עמנו חלק במשא, ולסייע לנו בהמשך התפעול.

ניתן לתרום לנו בהעברה בנקאית, ובאופן מקוון. לשם העברת תרומה נא פנו אלינו בטופס המצורף.

טופס יצירת קשר להעברת תרומה:

אפשרויות הנצחה בגליון ובאתר

ברכת השביעית:

זכרו, גם שבת היא מקור הברכה, והזוכה לשומרה בוודאי מתברך ממקור הטוב.

מדרש פתרון תורה:
וכמה רחמנות יש במעשה שמטה

הרידב"ז:
אם ישבו וכו' מאה שלושים יהודים וישמרו את השמיטה כדין התורה וכו' יבוא ברור משיח צדקנו"