מאגר הגליונות
תוספת שביעית

קבל את הגליון היישר לתיבת המייל שלך

97

רצוי לרוב אחיו תואר המסיים את מגילת אסתר "כִּי מָרְדֳּכַי

פרזות ופרוזבול

פרזות ופרוזבול פענוח המילה 'פרזים' "עַל כֵּן הַיְּהוּדִים הַפְּרָזִים הַיֹּשְׁבִים

95

קדושת שביעית בשמינית | ארץ ופרותיה גליון מספר 95 –

94

גליון מספר 94 – מובאה מתוך החזון איש המבואר פרשת

93

חזון איש שביעית פרק כה ס"ק לה משקאות היוצאים מפירות

92

פרשת שמות תשפ"ג האם מותר לזרז קלקול של פירות שביעית?

91

אל נא תקברני במצרים – מדוע לא אמר יעקב תקברני

90

מתירי הספיחין כלל הספיחין "זכור לכלל זה תמיד", כך הורה

89

תקופת חנוכה ביכורים, שביעית ומעשר. פתיחה משעה שזכינו להגיע לחג

88

מראית העין כתוב בשולחן ערוך (תרעא, ח) "חצר שיש לו

87

פרשת וישלח לך ולזרעך – נתינה הארץ לאבות יש להסתפק

86

קנייני ארץ ישראל | חלק שני בשבוע שעבר עסקנו בקבוצה

85

קניין הארץ פעמים רבות יצא לנו לעסוק במסגרת הגליון בגבולות

84

גבולות הארץ וגדרי מלך ישראל | פרשת חיי שרה חוט

83

בימים אלו מופיעים ירקות חדשים בחנויות. המקפידים על כשרות המאכלים

82

פרשת לך לך | חשוון תשפ"ג נושא הגליון: זיהוי אלוני מורה מהנושאים

81

בניית עיר בזמן הזה כתב הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל (יג,

80

שמירת הלולב לשריפת חמץ בתשובת מהר"י וייל (קצא) מובא, שאנשי

79

תליית אתרוג בסוכה אחת לשבע לשנים, צצות שאלות רבות אודות

78

    הסרת הקוצים באילן האתרוג טבעו של האתרוג לצמוח

77

מהנושאים שבגליון: האם שנת השבע ממשיכה לתוך השנה השמינית? באיזה

76

מוצאי שביעית והגאולה במוצאי שביעית בן דוד בא! כך לשון

74

אנו שמחים להציג לפניכם את גליון מספר 74 לפרשת כי תצא|

הגעת לסוף