מאגר הגליונות
תוספת שביעית

קבל את הגליון היישר לתיבת המייל שלך

86

קנייני ארץ ישראל | חלק שני בשבוע שעבר עסקנו בקבוצה

85

קניין הארץ פעמים רבות יצא לנו לעסוק במסגרת הגליון בגבולות

84

גבולות הארץ וגדרי מלך ישראל | פרשת חיי שרה חוט

83

בימים אלו מופיעים ירקות חדשים בחנויות. המקפידים על כשרות המאכלים

82

פרשת לך לך | חשוון תשפ"ג נושא הגליון: זיהוי אלוני מורה מהנושאים

81

בניית עיר בזמן הזה כתב הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל (יג,

80

שמירת הלולב לשריפת חמץ בתשובת מהר"י וייל (קצא) מובא, שאנשי

79

תליית אתרוג בסוכה אחת לשבע לשנים, צצות שאלות רבות אודות

78

    הסרת הקוצים באילן האתרוג טבעו של האתרוג לצמוח

77

מהנושאים שבגליון: האם שנת השבע ממשיכה לתוך השנה השמינית? באיזה

76

מוצאי שביעית והגאולה במוצאי שביעית בן דוד בא! כך לשון

74

אנו שמחים להציג לפניכם את גליון מספר 74 לפרשת כי תצא|

73

אנו שמחים להציג לפניכם את גליון מספר 73 לפרשת שופטים |  אלול

72

נושא הגליון: שמיטת כספים בכתובה לפרשת ראה | ראש חודש אלול

71

גליון מספר 71 פרשת עקב | מנחם אב תשפ"ב נושא

70

גליון תוספת שביעית 70 האם דיני הפקר הפירות מקבילים להפקר

69

69 – תכונות יחודיות בביעור עשבים מהנושאים שבגליון: כיצד מחשבת

68

פרשת מסעי | מנחם אב תשפ"ב  נושא הגליון: שאלות ותשובות בגבולות

66 – בליעות

פעולה הכבישה הינה שיטת שימור מאכלים שהייתה נהוגה עוד בימי חז"ל. הכבישה נועדה לשמר ירקות לתקופת החורף. הכבישה נעשתה באמצעות כלי בו היו נותנים שתי שליש ירק ושליש מלח.

שמירה וביעור

ביעור פירות שביעית תלוי בצורת השמירה של הפירות, ונסביר: משהגיעה

מדבר צין

מדבר צין וקדש מהנושאים שבגליון: היכן ממוקם מדבר צין? מהיכן

63

גליון מספר 63 לפרשת קורח | סיון תשפ"ב נושא הגליון: עבר

הגעת לסוף