רשימת התפוצה

- ערכים ומושגי יסוד -

port, lake, architecture-6587129.jpg

עכו

עכו, הינה עיר השוכנת בגבול הצפון מערבי של ארץ ישראל. […]

הר המלך, הוא אזור משופע באוצרות טבע בתחומה של ארץ […]

מארופות

מארופה היא כלי מלאכה (שביעית ה, ד) והיה נקרא כן […]

פרוזבול

פרוזבול הינו ייפוי כח שנותן המלוה לבית הדין כדי שיוכלו […]

קדושת שביעית לא מסתיימת בצאת שנת השמיטה, אלא ממשיכה גם […]

מזרה

מזרה הינו כלי מלאכה ונחלקו הראשונים במטרת שימושו. יש הסוברים […]

הטמנה

ישנם גידולי ירק, אשר יכולים להחזיק ימים רבים על ידי […]

שמיטה

שנת השבע נקראית שנת השמיטה. ומשמעותה סובלת שני עניינים. השמיטה […]

שלוש דרגות יש בכיבוש הארץ. כיבוש עולי מצרים, כיבוש עולי […]

נטיעה הינה פעולה של שתילת עצים ואילנות, וכשם שבתבואה נקראית […]

שדה בור הינה שדה העומדת בורה ושוממה – בלא חרישה. […]

הרבצה

מלאכת הרבצה היא פעולה ממשפחת ההשקיה, ומטרתה להזין את האדמה […]

אוקמי

מונח זה מוסב על לשון הקמה – העמדה, ומשמעותו פעולות […]

זו שדה בית הבעל שניזונית ממי גשמים, אך דרכה לעמוד […]

עידור הינה מלאכה זהה בצורתה למלאכת החרישה, היינו הפיכת הקרקע […]

קישוא הינו מין פרי החייב בתרומות ומעשרות. (ב"מ פח:) גזעו […]

מלאכה זו הינה פעולה הנועדה לסלק את המזיקים הנטפלים לגידולי […]

נטיעה וזקינה אלו שני שלבים בתהליך גדילת האילנות כאשר בתחילת […]

עוגיות גפנים, הינן גומות שהיו חופרים מסביב לשורשי הגפן כדי […]

חרישה

מלאכת חרישה הינה מלאכת קרקע המביאה מספר תועליות שונות, וכן […]

שדה האילן היא שדה שצומחים בה אילנות. למרות שאסרו חכמים […]

שדה הלבן

שדה הלבן היא שדה הראויה לזריעת תבואה וקטנית (פאה ג) […]

Education Template