- ערכים ומושגי יסוד -

ה, א

תוספת שביעית מאמרים מושגים בשביעית מאגר הגליונות הרשם לרשימת התפוצה

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

כיבוש הארץ

שלוש דרגות יש בכיבוש הארץ. כיבוש עולי מצרים, כיבוש עולי

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

מלאכת נטיעה

נטיעה הינה פעולה של שתילת עצים ואילנות, וכשם שבתבואה נקראית

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

שדה בור

שדה בור הינה שדה העומדת בורה ושוממה – בלא חרישה.

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

הרבצה

מלאכת הרבצה היא פעולה ממשפחת ההשקיה, ומטרתה להזין את האדמה

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

אוקמי

מונח זה מוסב על לשון הקמה – העמדה, ומשמעותו פעולות

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

שדה גריד

זו שדה בית הבעל שניזונית ממי גשמים, אך דרכה לעמוד

קרא עוד >>
ערכים ומושגים

עידור

עידור הינה מלאכה זהה בצורתה למלאכת החרישה, היינו הפיכת הקרקע

קרא עוד >>