החלגלוגות הוא מין ירק או עשב המופיע במשנה בשם 'רגילה' (שביעית ז, א) וכך נקרא גם בלשון ערבי (תוספות יום טוב עוקצין ג, ב) ויש לו שמות רבים להלן מעט מהם: 'פרפחיניה' (ר"ה כו:), וכן  וכן 'פורקקי' (ערוך) או 'פולפור' (רש"י יומא יח:) או 'פורפיר' (רא"ש ז, א) וכן 'בירדולגיש' (רע"ב שם), או 'בארצעלקרויט' (תפא"י שם) ועוד שמות רבים (שם). וחכמים לא ידעו מהו חלגלוגות עד ששמעו פירושו משפחתו של רבי (ר"ה שם)

עשב זה מרובה בלחות (רמב"ם) ומשתמר בארץ זמן רב. ונוהגת בו קדושת שביעית (שביעית ז, א) ואין צריך לבערו לאחר שכלה מן השדה, אלא משעה שכלה צמח הנקרא 'סגריות' ממקום הנקרא 'בית נטופה (שביעית ט, ה).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *