הקפת החנות הינו חוב שאדם קונה בחנות על מנת לשלם בעתיד (רמב"ם פיה"מ שביעית י, א). להקפת החנות אין תאריך פרעון, וחיוב התשלום מגיע כשחורג מהמכסה הקבועה מראש (תפארת ישראל שם)

חוב של הקפת החנות אינו משמט רק באופן שהמוכר דרש את התשלום (שביעית שם), וטעם הדבר משום שאינו נחשב הלוואה (תוספות גיטין יח.) ונחשב כמכר לזמן ארוך (ע"פ פאת השולחן י, כב). ויש שפרשו שהוא מגיזרת הכתוב (מנחת חינוך תעז). ויש שפרשו משום שדרך לגבותו אחרי תקופה ארוכה, ונחשב כהלוואה לאחר השביעית (בית יוסף חו"מ סז, יט).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *