תחילת בישול התאנה נקרא בשם 'הזרחה'. וכן לשון המשנה בשביעית (ד, ז) 'הפגים משיזריחו'. יש הסוברים שתקופה זו מתחילה מעת שפני הפרי מבריקים וחלקים. וזו עדות לכך שהמים החלו להכנס בפרי (רמב"ם פיה"מ שם) ויש הסוברים שסימן זה הינו משעה שהפרי מתחיל להתבשל (ר"ש שם), ולשון זו מוסבת על זריחת החמה, שהיא השלב הראשון של עליית החמה על פני הארץ (מהר"י קורקוס ה, טו) ויש שמוסיפים שסימן זה משעה שהפרי מקבל אדמומיות (רא"ש שם תפארת ישראל שם לז) ולשון זריחה נופל על אדמומיות החמה בעת הזריחה (מהר"י קורקוס שם) ויש שמבארים שכל השיעורים אחד הם (פני משה ד, ו ד"ה משיזריחו)

מחמת ואין אנו בקיאים בשיעור זה, נהגו להחמיר ולא לאכול מפירות האילן עד שיהיו ראויים קצת לאכילה (חכמת אדם ש"צ מצות הארץ יז)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *