שלוש דרגות יש בכיבוש הארץ. כיבוש עולי מצרים, כיבוש עולי בבל, וכיבוש יחיד.
כשנכנסו לארץ כבשו בני ישראל את כל השטחים המוזכרים במקרא ואף מעבר להם (דברים ג, ח). כל האדמות אשר כבשו עולי מצרים, התקדשו בקדושת ארץ ישראל (ראה חזו"א ג, כה), אולם לא נהגה אלא לשעתה. (ערכין לב:) לאחר חורבן הבית הגלה נבוכדנצר את ישראל, ובכך בטלה הקדושה הראשונה. לאחר שעלו בני ישראל בימי עזרא, כבשו חלקים רבים מארץ ישראל, אך לא את כולה (חגיגה ג:) בתוך כך השטחים שמתחילה נכבשו שלא על פי הדיבור ונכבשו על ידי עזרא (שביעית ט, ב) היו קדושים לאחר מכן רק מדרבנן. (רמב"ם שמו"י ד, כח) בתוך כך שטחים שלא נכבשו כלל על ידי עזרא, לא נוהגת בהם קדושת שביעית (חגיגה שם, יבמות טז.)


כל אשר נכבש בכיבוש יחיד, כגון סוריא שנכבשה על ידי דוד המלך (שמואל ב ח, א) אינו נחשב כארץ ישראל, ומכל מקום אינו נחשב גם כחוץ לארץ. ולכך לענין דינים מסויימים דינה כארץ ישראל, ופעמים כחוץ לארץ (גיטין ח.)

3 thoughts on “כיבוש הארץ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *