זו שדה בית הבעל שניזונית ממי גשמים, אך דרכה לעמוד יבשה ואינה באה לידי הפסד (תוס' מו"ק ו:). ויש ראשונים (מאירי מו"ק ב:) שמבארים ששדה גריד עומדת יבשה באופן שלא ירדו גשמים זמן רב, ולמרות זאת אינה נפסדת.

שדה גריד מצמיחה פירות גם כאשר היא יבשה, אך במידה ומשקים אותה ממהרים פירותיה להתבשל (תוס' שם ד"ה: שרי בתי' הב') אמנם גם לאחר שמשקים אותה אינה ממהרת להשביח מאחר והיא רגילה לעמוד ביבשותה (תוס' ראש שם סוד"ה: וחכמים) ולכך גם אינה נפסדת (חזו"א מועד סימן קלד ס"ק א)

נחלקו התנאים אם מותר להשקות שדה גריד במועד, שלרבי אלעזר בן יעקב אסור, וחכמים מותר. אולם בשביעית נחלקו בגירסת הגמרא אם לכולא עלמא מותר, או שמא לרבי אלעזר בן יעקב אסור. (ר"ש שביעית פ"ב מ"י, וראה הגהות הגר"א מו"ק שם)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *