89

תקופת חנוכה ביכורים, שביעית ומעשר. פתיחה משעה שזכינו להגיע לחג

המשך לקרוא

83

בימים אלו מופיעים ירקות חדשים בחנויות. המקפידים על כשרות המאכלים

המשך לקרוא

80

שמירת הלולב לשריפת חמץ בתשובת מהר"י וייל (קצא) מובא, שאנשי

המשך לקרוא

69

69 – תכונות יחודיות בביעור עשבים מהנושאים שבגליון: כיצד מחשבת

המשך לקרוא

66 – בליעות

פעולה הכבישה הינה שיטת שימור מאכלים שהייתה נהוגה עוד בימי חז"ל. הכבישה נועדה לשמר ירקות לתקופת החורף. הכבישה נעשתה באמצעות כלי בו היו נותנים שתי שליש ירק ושליש מלח.

המשך לקרוא