נטיעה וזקינה אלו שני שלבים בתהליך גדילת האילנות כאשר בתחילת גדילתו נקרא האילן 'נטיעה' (שביעית א, ח) ולאחר שכבר הגיע ליציבות קרוי 'זקינה' (מועד קטן ד.). מסיבה זו דיניהם אינם שווים ובאים לידי משמעות בכמה הלכות שיבוארו להלן:

תוספת שביעית הינה תקופת זמן בה אסור לעשות מלאכה בארץ או באילנות. ואילנות ותיקים הקרויים 'זקינה' אסורים במלאכה החל מחג השבועות. (שביעית א, א) ואילו אילנות צעירים הקרויים 'נטיעה' מותרים במלאכה עד ראש השנה (שם ו)

בענין חזקה עבור קניית אדמה, נחלקו הראשונים במס' בבא בתרא (לט:) באופן שמחזיק בי' נטיעות האם קונה קרקע או שלא קונה קרקע.

נחלקו התנאים עד מתי נחשב האילן כנטיעה, יש שיטה הסוברת שהיא שבע שנים (שביעית פ"ב מ"ח) ויש הסוברים ארבעה שנים. ולהלכה פסק הרמב"ם (שמו"י פ"ג ה"ז) כשיטת ר"ע הסובר שנטיעה נחשבת כזו כל זמן שהיא קרויה כך בפי בני אדם. ויש מן הראשונים שקצבו לכך זמן של י"ב חודש. (ריבמ"ץ ור"ש שם)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *