עוגיות גפנים, הינן גומות שהיו חופרים מסביב לשורשי הגפן כדי לאגור את מי ההשקיה, על מנת שיזינו את השורשים בכמות הראויה (ע"פ רש"י מו"ק ג. ד"ה: עוגיות) . יש הסוברים שעוגיות הינן ערוגות, ופירושה -חפירה מאורכת. יש הסוברים שעוגיות הינן אכן גומות, אך לא היו נעשים באמצעות חפירה, מחמת שהיא אסורה בשביעית, אלא היו מקבצים את העפר התלוש לערימות, ובשיפוליו היו נוצרות בקעות לאגירת מי ההשקיה. (תורת כהנים בהר פרשה א')

עוגיות נקראות בשם זה על שם היותם גומות עגולות (רש"י מו"ק שם ד"ה: עוגיות). ומצאנו שקרויות גם בשם 'בדידין' (מו"ק ד.). יש הסוברים שנקראו כך משום שהיו נעשים באמצעות כלי הקרוי 'בדיד' (רמב"ם בפיהמ"ש כלים כט, ז) אמנם יש חולקים הסוברים שעצם החפירה קרויה כך (ר"ש שם)

מותר לעשות עוגיות אפילו בשביעית (רמב"ם שמו"י א, ט) משום שמלאכה זו אינה ממשפחת המלאכות הנעשות 'בשדה ובכרם' (מועד קטן ג.) לכך מלאכה זו מותרת בכל שנה שביעית, ואפילו בסוף השנה, שהתועלת תתקבל רק בשנה שמינית (דרך אמונה שמו"י א, ס"ק פא). כמו כן בשונה מהרבה מלאכות, מותר לחפור עוגיות גם שלא במקום הפסד (שם)

היתר חפירת עוגיות עוסק בגפנים, וכן בכל מיני אילנות (מו"ק ד:) אמנם יש הסוברים שהיתר זה נאמר בגפנים דווקא (מאירי שם ג.)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *