85

קניין הארץ פעמים רבות יצא לנו לעסוק במסגרת הגליון בגבולות

המשך לקרוא

83

בימים אלו מופיעים ירקות חדשים בחנויות. המקפידים על כשרות המאכלים

המשך לקרוא

80

שמירת הלולב לשריפת חמץ בתשובת מהר"י וייל (קצא) מובא, שאנשי

המשך לקרוא

79

תליית אתרוג בסוכה אחת לשבע לשנים, צצות שאלות רבות אודות

המשך לקרוא

77

מהנושאים שבגליון: האם שנת השבע ממשיכה לתוך השנה השמינית? באיזה

המשך לקרוא

73

אנו שמחים להציג לפניכם את גליון מספר 73 לפרשת שופטים |  אלול

המשך לקרוא