89

תקופת חנוכה ביכורים, שביעית ומעשר. פתיחה משעה שזכינו להגיע לחג

המשך לקרוא

35

שביעית משמטת בסופה | מקץ שנתים ימים מהנושאים שבגליון: פרשת

המשך לקרוא