הר המלך, הוא אזור משופע באוצרות טבע בתחומה של ארץ ישראל (שביעית ט, ב). פעמים רבות הוא מופיע בשמו הארמי, טור מלכא. בגמרא הוא מופיע כמקום מעולה למגורים (גיטין נז.), וכאזור משובח לגידול תאנים בתנאים מיוחדים (ברכות מד.). הר המלך הוא מקום מושלם להקמת קיני יונים (שם ומנחות פז.) ולגידול זיתים (ירושלמי דמאי ב, א) לכריית עפר ליוצרי כלים (תרגום יונתן שופטים ד, ה), ולגידול תבואה וירקות (רש"י שופטים שם)

יש אומרים שמיקומו של ההר בנחלת יהודה (ריבמ"ץ שם) יש סוברים שהוא בנחלת בנימין (עי' תפארת ישראל שם). ויש סוברים שהוא בנחלת אפרים (ראה שופטים ד, ה) יש שיטות שהוא עמק שבין עין גדי ליריחו (ירושלמי שם) ומקורו בתוספתא (שביעית ז, י) ויש שסברו שהר המלך הוא ביתר (תורה תמימה איכה ב, יד). אך יש סוברים שהיה בצפונה של ארץ ישראל (נצח ישראל ד"ה אמנם). ויש שמשמע מהם שהר המלך היה בדרומה של קיסריה (ראה כפתור ופרח יא, ד"ה גרסינן)

הר המלך מתואר כמקום טוב בתפילתו של משה רבינו, בכניסתו לארץ: "אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנֹן". ההר הטוב, הוא הר המלך (אבות דרבי נתן נוסחא ב', כה ומדרשי הלכה).כמו כן, מסעות עם ישראל, נעזרים בציון ההר כמקום מושב האמורי בפסוק: "פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי וְאֶל כָּל שְׁכֵנָיו בָּעֲרָבָה בָהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחוֹף הַיָּם אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַלְּבָנוֹן עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת" (דברים א, ז) ובספרי כתוב: בהר, זה הר המלך. טור מלכא שגשג מאוד בתקופתו של ינאי המלך (גיטין שם) כמו כן דבורה הנביאה החזיקה בנכסים במקום זה (שופטים שם) וכן ידוע על אמוראים שהיה להם שם קרקעות (ירושלמי דמאי ו, א) הר המלך נחרב בתקופת בית שני, ויש סוברים שהוא התרחש לאחר חורבן ביתר (מהרש"א גיטין נה: נז.) ויש שתולים את חורבן הר המלך בחורבן הבית (באר הגולה למהרי"ל שישי, יד) החורבן נגרם מחת מנהג התרנגול והתרנגולת לפני החתן והכלה (גיטין שם). בחלוף הזמן ננטש הר המלך והפך למקום סכנה שאין שיירות מצויות בו (ב"ק צח.) בירושלמי מופיע, שהר המלך היה מיושב על ידי נכרים (דמאי שם).

הר המלך קובע את זמן הביעור לפירות שמיטה הנאכלים בשפלת לוד. (שביעית ט, ב) כמו כן, זיתים הנמכרים בשווקי קיסריה, אסורים בשנת השמיטה, מחמת ורוב הזיתים גדלו בהר המלך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *