69

69 – תכונות יחודיות בביעור עשבים מהנושאים שבגליון: כיצד מחשבת

המשך לקרוא

66 – בליעות

פעולה הכבישה הינה שיטת שימור מאכלים שהייתה נהוגה עוד בימי חז"ל. הכבישה נועדה לשמר ירקות לתקופת החורף. הכבישה נעשתה באמצעות כלי בו היו נותנים שתי שליש ירק ושליש מלח.

המשך לקרוא

61

נושא הגליון: חלה ובכור בשביעית גליון מספר: 61 מהנושאים שבגליון:

המשך לקרוא