68

פרשת מסעי | מנחם אב תשפ"ב  נושא הגליון: שאלות ותשובות בגבולות

המשך לקרוא

61

נושא הגליון: חלה ובכור בשביעית גליון מספר: 61 מהנושאים שבגליון:

המשך לקרוא