שדה הלבן היא שדה הראויה לזריעת תבואה וקטנית (פאה ג) . ושכל פירותיה נלקטים בפעם אחת (ב"ב כח.) וקרויה כך משום שדרך הקטניות להלבין בעת הבשלתם (ר"ש פאה ג, א) שדה הלבן משמשת בש"ס להגדרת דינים רבים, כאשר הכוונה לשדה שאין בה אילנות, וזה טעם נוסף שנקראית בשם זה, משום ששדה זו אינה מוצלת באילנות, והיא שטופה באור שמש לכך נקראת שדה לבן. (ר"ש שם)

גזרו חכמים (מועד קטן ג:) שלא לחרוש בשדה הלבן כבר מפסח של שנה שישית. והוא אשר נקרא 'תוספת שביעית – ב' פרקים'. וטעם הדבר הוא משום ששדה זו אינה ראויה להצמיח בשנה שישית, וממילא מוכח שכוונתו למלאכת שביעית, ולכך אסרוה.

לרוב שדה לבן בשביעית מתארת שדה שאינה זרועה, (תפארת ישראל בועז שביעית ב, א) אולם יש מהאחרונים שהוכיחו ששדה לבן הינה גם שדה שכבר נזרעה וצמח בה זרע. (הגר"א שם)

לענין חזקת קרקע נאמר, ששדה הלבן צריכה שימוש של ג' שנים רצופות משום שתבואתה עונתית להזרע אחת בשנה (בבא בתרא ג, א)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *