89

תקופת חנוכה ביכורים, שביעית ומעשר. פתיחה משעה שזכינו להגיע לחג

המשך לקרוא

38

גליון 38 הכותרת: גזירת ספיחין מנושאי הגליון: מה פירוש המילה

המשך לקרוא