79

תליית אתרוג בסוכה אחת לשבע לשנים, צצות שאלות רבות אודות

המשך לקרוא

61

נושא הגליון: חלה ובכור בשביעית גליון מספר: 61 מהנושאים שבגליון:

המשך לקרוא