80

שמירת הלולב לשריפת חמץ בתשובת מהר"י וייל (קצא) מובא, שאנשי

המשך לקרוא

73

אנו שמחים להציג לפניכם את גליון מספר 73 לפרשת שופטים |  אלול

המשך לקרוא