פיגה הוא נהר הזורם לצפונה של ארץ ישראל. יש הסוברים שהוא נהר אמנה הכתוב בגבולות הארץ (שביעית ו, א). ויש מקומות אשר נקרא בהם נהר פרפר (מלכים ב, ה, יב) אך יש חולקים וסוברים שהם שני נהרות נפרדים (מהרי"ט א, פד ואדמ"ק) המים של נהר פיגא מלוכלכים ולכן פסולים למי חטאת (פרה ח, י), ויש מוכיחים שמימיו היו זכים, וכוונת המשנה ללשונות היוצאים מקו הנהר (מאירי ב"ב עד:) ויש שסוברים אף, שנחל זה היה מהמשובחים שבארץ ישראל (מצודות מלכים ב, ה, יב). נחל פיגא היה מחובר לשלושה נהרות נוספים, ירדן, ירמוך, וקרמיון. (ב"ב עד:). במדרש מובא, שחיבורם נעשה בידי קיסר ששמו דקלטיאנוס, (מדרש תהילים כד, ו). שהיה מלך בסולמה של צור (ירושלמי עבודה זרה א, ד). בנביא מוזכר הנהר כשפך הנשפך מדמשק (מלכים ב, שם).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *