35

שביעית משמטת בסופה | מקץ שנתים ימים מהנושאים שבגליון: פרשת

המשך לקרוא

נרשמת בהצלחה

כעת תקבל את הגליון לתיבת המייל

מוזמן להתרשם מהגליון האחרון שלנו: