70

גליון תוספת שביעית 70 האם דיני הפקר הפירות מקבילים להפקר

המשך לקרוא

43

גליון מספר 43!  פרשת: משפטים | שבט תשפ"ב נושא הגליון: ביכורים בשנת השמיטה

המשך לקרוא