85

קניין הארץ פעמים רבות יצא לנו לעסוק במסגרת הגליון בגבולות

המשך לקרוא

38

גליון 38 הכותרת: גזירת ספיחין מנושאי הגליון: מה פירוש המילה

המשך לקרוא